Av disse er det 47 som har omkommet i boligbranner. Endelige tapstall vil ikke foreligge før over nyttår, melder DSB.

– Statistikkene vil alltid inneholde naturlige svingninger, og årets tall tegner til å bli noe lavere enn i 2005. Dessverre ser vi likevel en økning av antall branndøde blant personer over 67 år, sier avdelingsleder Kari Jensen i DSB.

I fjor omkom 66 personer ved branner (49 i boligbranner), mens 55 omkom i 2004 (47 i boligbranner).