Giftet de seg av kjærlighet? Eller bare for å få opphold i Norge? På tre år har Utlendingsdirektoratet (UDI) avslått oppholdssøknader fra 616 personer fordi de mistenkes å ha inngått proformaekteskap med norske borgere.

198 personer i 2009, 200 i 2008, 150 i 2007 og 68 pr. utgangen av mai i år. De fleste er menn, og mange av dem er tyrkere.

Mange av tyrkerne skal komme fra én by i sentrale Tyrkia, Konya. En god del av dem er unge tyrkiske menn som har giftet seg med betydelig eldre norske kvinner.

I tillegg til at mange ikke får opphold med sin norske ektefelle, risikerer rundt 100 tyrkiske menn å miste oppholdstillatelsen gjennom ekteskap med norske kvinner på grunn av mistanke om at ekteskapet ikke er reelt.

Kone her og der?

UDI har økt oppmerksomheten mot proformaekteskap de siste årene. Særlig tyrkere skal ha utnyttet ekteskap for å få opphold i Norge. Ifølge UDI har mange av dem som nå risikerer å miste oppholdstillatelsen, barn i Tyrkia fra før, og de var religiøst gift.

Etter at disse mennene oppnådde oppholdstillatelse i Norge, mener UDI at de skilte seg fra sine norske kvinner for så å gifte seg på nytt med sine tyrkiske koner, som så søkte familiegjenforening i Norge.

UDI presiserer at sakene er svært grundig verifisert og at det har vært tett samarbeide med ambassaden i Ankara. Det er innhentet informasjon lokalt i Tyrkia.

Advokat Arild Humlen fører sak for 25-30 tyrkiske menn som beskyldes for proformaekteskap, og som risikerer å måtte forlate landet. Noen av dem har bodd 10-15 år i Norge.

Humlen er svært kritisk til myndighetenes metoder for å verifisere om ekteskapene er reelle eller ikke. Informasjon er innhentet i hjembyen, men verifikasjonsrapportenes kilder er anonymiserte.

På vegne av en tyrkisk klient som anket UDIs avslag om opphold til UNE (Utlendingsnemnda), tapte Humlen i Oslo tingrett. Men han anket og fikk medhold av Borgarting lagmannsrett i at hans klient har åpenbar og betydelig interesse av å få vite hvem som har gitt opplysningene om ham.

Staten må pålegges å fremlegge verifikasjonsrapportene i usladdet stand, skriver Borgarting lagmannsrett i dommen fra juni. UNE har anket saken til Høyesterett.

— Vi ønsker å ha saken avklart av en høyere rettsinstans, sier nemndleder Harald Rosendahl.

- Makkverk

Høyesterett vurderer nå om de skal behandle saken, og advokat Humlen er spent på avgjørelsen.

— Mange av verifikasjonsrapportene er ordentlige makkverk. Alle kilder er anonymiserte og dermed ikke mulig å etterprøve.

Han fnyser over at det i en verifikasjonsrapport står at ekteskapet mellom tyrkeren og den norske kvinnen ikke er kjent i Konya sentrum, en by med rundt 800.000 innbyggere.

— Hvis bruk av anonymiserte rapporter skal brukes som bevis i utlendingssaker, vil det svekke rettssikkerheten ganske katastrofalt. Blir statens anke avvist, er dette en skikkelig skandale, sier Humlen.

Han mener utfallet av dennerettsrunden vil få betydning for alle som søker om ekteskapsinnvandring.

— Det ser ikke ut til at utlendingsmyndighetene har fått med seg at norske kvinner og menn reiser mye, og at mange treffer kjæresten i utlandet, sier Humlen.

Han anslår at disse sakene tilsammen involverer bortimot 1500 personer medberegnet ektefeller, barn og barnebarn.

UDI vil ikke kommentere saken før den er rettskraftig.