Fastlegene har til nå henvist over 6000 sykmeldte til behandling ved norske sykehus og rehabiliteringstilbud. Det viser en status utarbeidet av Sosial— og helsedirektoratet. Målet med nyordningen er at sykmeldte arbeidstakere skal komme fortere tilbake i jobb.

Rask økning

Antall pasienter som har benyttet seg av ordningen har vokst raskt de siste månedene. Pr. 20. september var det henvist 2500 pasienter, mens antallet har økt med 1500 bare den siste måneden.

Ordningen «Raskere tilbake» er et nytt tilbud for sykmeldte arbeidstakere slik at de kan få behandling og komme seg raskere i jobb. Det er hovedsakelig fastlegen som kan henvise arbeidstakere videre i behandlingssystemet.

De vanligste årsakene til henvisning for behandling er muskel- og skjelettlidelser, og i mindre grad nevrologi, psykisk helse og hudlidelser.

Fortrenger ikke andre

Tilbudet vil bli utvidet løpende gjennom året, og skal ikke fortrenge andre pasienter som venter på behandling. Ordningen er ledd i oppfølgingen av Sykefraværsutvalget, og et av tiltakene i avtalen om et inkluderende arbeidsliv.

  • Den sterke veksten viser at ordningen nå begynner å falle på plass. Alle helseregionene har fått etablert gode tilbud, sier Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.