Tallene fra årsskiftet og til nå viser likevel en økning på 3.300 søkere fra i fjor, til 11.500 søkere i år. Jugoslaviske statsborgere er den største gruppen, med nær 1.500 asylsøkere så langt i år, de fleste kosovoalbanere.

Rundt 50 prosent av asylsøkerne har bakgrunn fra Europa, 20 prosent fra Afrika og 30 prosent fra Asia, viser tallene fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Fra årsskiftet og til slutten av august har det ankommet 532 enslige mindreårige asylsøkere, nesten like mange som i løpet av hele fjoråret.

I august ankom det 84 søkere. Dette er det høyeste antallet søkere i en enkeltmåned noen gang. De fleste enslige mindreårige asylsøkere kommer fra Somalia og Irak.

(NTB)