Ifølge oversikten, som er utarbeidet av Direktoratet for brann— og elsikkerhet, var Hedmark og Rogaland verst rammet. I begge disse fylkene er syv personer døde i branner. Rogaland var også stygt rammet de to foregående årene. I år 2000 omkom elleve og i 2001 døde ti rogalendinger i branner.

I fjor omkom 65 personer ved branner her i landet, det høyeste tallet på fem år. Den endelige oversikten over tallet på brannofre i år vil ikke foreligge før en tid ut på nyåret. Det er vanligvis tre ganger så mange boligbranner i den siste uken i året som ellers. Antall branner i forbindelse med jul og nyttår har økt sterkt de siste årene.

I fjor var det 1748 boligbranner, eller i gjennomsnitt knapt 34 per uke. Fra 23. desember til 31. desember var det 92 branner.

Foreløpige tall viser at kommunale brannvesen i 2002 har rykket til ca 2900 bygningsbranner, av dem ca 1550 boligbranner. Dette er rundt 200 færre boligbranner enn i 2001.

I 2001 utbetalte forsikringsselskapene 1,7 milliarder kroner i erstatninger etter husbranner. Etter 3. kvartal 2002 anslår Finansnæringens Hovedorganisasjon at årets skadeutbetalinger kan bli noe lavere, drøyt 1,5 milliarder kroner. I tillegg ser det ut til at omtrent samme sum går med til erstatninger etter branner i industri og næringsliv.