Regjeringen og selskapet ble etter lange forhandlinger enige om at staten betaler 5,1 milliarder kroner over åtte år for å opprettholde dagens rutetilbud. Nord-Norge og reiselivet jubler over at Hurtigruten er sikret i mange år framover.

— Kravene innfridd

— Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag og Vestlandsrådet har fått det akkurat som vi ville. Her har regjeringen virkelig fått til en god avtale, sier leder i Landsdelsutvalget, Odd Eriksen (Ap).

— Vi har fått innfridd alle krav som vi mente måtte ligge i en ny avtale, sier Eriksen, som også er fylkesrådsleder i Nordland.

Han er spesielt fornøyd med at Hurtigruten kan ta ut skip 22 dager i året for at de skal kunne brukes ved festivaler.

Reiselivsbedrifter langs kysten tar bølgen for den nye hurtigruteavtalen som gir langsiktighet og muligheter for vekst.

Gleder seg

— Den endelige avtalen er nesten bedre enn det vi turte å håpe på, sier Geir Solheim som er avdelingsdirektør i NHO reiseliv Nord-Norge.

Han sier at de 22 døgnene skipene kan tas ut av trafikk betyr at Hurtigruten fortsatt kan være en del av arrangementer som for eksempel Nordlysfestivalen i Tromsø og Vinterfestuka i Narvik.

Ringvirkningene av Hurtigruten er store på land, og Solheim mener hensynet til de mange bedriftene som satser på reiseliv og opplevelsesturisme og til de mange små havnene som henter 60 prosent av inntektene sine fra daglige hurtigruteanløp har vært viktig for staten.

Han sier seg også svært fornøyd med at avtalen med staten løper i åtte år framover.

Nær doblet tilskudd

Den nye avtalen innebærer et årlig tilskudd på 640 millioner kroner i gjennomsnitt for perioden fra 2012 til 2019. Det første året får Hurtigruten 700 millioner kroner og deretter trappes tilskuddet ned. Det første året innebærer nær en dobling av tilskuddet, fra 377 millioner kroner i 2010.

Styreleder i Hurtigruten, Trygve Hegnar, presenterte avtalen sammen med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) onsdag morgen. Hegnar sa det har vært lange og harde forhandlinger. Selskapet krevde opprinnelig 750 millioner kroner per år. Noe av grunnen til at det kunne akseptere en lavere sum, er at den nye avtalen begynner å løpe fra 2012 i stedet for fra 2013, sa Hegnar.

Han kunne onsdag glede seg over at aksjene i selskapet steg på børsen da nyheten ble kjent. Økningen var først rundt 10 prosent, men aksjen falt senere noe tilbake.

Statsråd Kleppa var meget fornøyd med avtalen da hun la den fram på pressekonferansen. Senere på dagen kunne hun glede seg over støtte både fra politikere og folk og næringer langs kysten.

Politisk støtte

— Jeg har fått solid politisk støtte, og jeg har fått takksigelser fra kystens folk langs hele ruten. Jeg vet jo selv hva Hurtigruten betyr for folk og næringsliv lands kysten, så jeg er veldig glad for at vi fikk i land denne avtalen, sier Kleppa.

Hun viser til at anbudet ble lagt ut i hele EØS-området, så regjeringen har sitt på det tørre i forhold til konkurransemyndighetene.

Leder i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Knut Arild Hareide (KrF), er fornøyd med den nye avtalen.

– Jeg har gått inn for at vi skal beholde tilbudet på samme måte som i dag, og nå blir det slik. Samme antall havner, anløp sju dager i uken og samme tjenestetilbud som i dag, synes jeg er riktig, sier Hareide.

Anne Marit Bjørnflaten, samferdselspolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet, sier at den nye hurtigruteavtalen er en viktig seier for kysten.

– Dette sikrer både passasjertrafikken og godstrafikken, spesielt fra Tromsø og nordover, sier hun.