Antall bistandsadvokater har økt fra 147 til 152. Disse håndterer nå sakene til 532 fornærmede (overlevende, pårørende, hjelpere) fra Utøya og 51 fornærmede knyttet til Regjeringskvartalet.

Totalt er det kommet inn 652 begjæringer om bistandsadvokat, en økning fra 588 begjæringer for en uke siden. Disse fordeler seg på 577 fra Utøya og 75 fra Regjeringskvartalet.

Oslo tingrett avgjør alle begjæringer om bistandsadvokat fra hele landet som er knyttet til terrorangrepene 22. juli. Antall ikke-avgjorte saker var tirsdag 16.

Avslåtte begjæringer kan ankes til Borgarting lagmannsrett, som fredag ble vurdert som habil av Høyesterett.