Størst antall dødsfall var det innen jordbruksnæringen, der 16 personer mistet livet.

I transportnæringen og innen bygg og anlegg var det henholdsvis tolv og seks dødsfall i fjor, viser tall fra Arbeidstilsynet.

Selv om dødsfallene økte fra ti i 1999 til 16 i 2000 innen jordbruksnæringen i fjor, har tallene totalt sett ligget stabilt de siste ti årene, melder NRK.NTB