I Hordaland reserverer 60.228 personer seg. Mens tallet for Sogn og Fjordane er 9295.

Folk i Hordaland, Oslo og Akershus er klart mest uinteressert i å bli kontaktet for salg gjennom telefon og post.