Nå innkaller Sjøfartsdirektoratet til oppvaskmøte.

19. mars vil redere, sjøfolk og sjøfartsmyndigheter møte hverandre på Gardermoen for å diskutere det menneskelige element i forbindelse med grunnstøtinger og kollisjoner til sjøs.

– En kollisjon er en for mange. Det er åpenbart at ingen ønsker å kollidere. Ingen seiler eller styrer skipet sitt slik at de kommer til å kollidere. Da er det nærliggende å tenke at det er menneskelig svikt som stort sett ligger til grunn, sier fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude til NRK.

Les også: Den savnede sjarken funnet

Av de 54 ulykkene de siste tre årene er det ni tilfeller hvor store skip har rent mindre båter i senk. Flere mennesker har omkommet i disse ulykkene. Selv om dagens teknologi er god nok og gir mulighet for å oppdage mindre fartøy på lang avstand, skjer det likevel slike ulykker.

Mange sjøfolk følger ikke godt nok med, mener Sjøfartsdirektoratet.

– Det dreier seg ofte om manglende vakthold og observasjon, og når de først oppdager at de er i ferd med å kollidere, så har de ikke tid til å unngå kollisjonen, sier Gude.