Det utgjør 11,56 kroner per nordmann.

Startskuddet for aksjonen gikk klokken 14 utenfor Nobels Fredssenter i Oslo, og det var kronprinsen som sto for den offisielle åpningen.

Inntektene fra årets TV-aksjon skal brukes til å bekjempe vold mot kvinner i fattige land. Organisasjonen Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) er tildelt midlene i år. FOKUS er en sammenslutning av 60 kvinneorganisasjoner her i landet som støtter bistandsprosjekter for kvinner.