Minst 30 kubikkmeter olje rant ut i havet i forbindelse med at det ble startet produksjon på en brønn på Troll B-plattformen.

Hydro har en frist på 15 dager til å vedta forelegget fra det blir mottatt. Hvis det ikke vedtas, havner saken i Stavanger byrett som vanlig straffesak.

— Norsk Hydro vil i løpet av kort tid ta stilling til om forelegget skal vedtas eller ikke, opplyser informasjonssjef Gisle Johanson i Norsk Hydro til Stavanger Aftenblad.

NTB