Ifølge europeiske medier har Norge i ulike schengenmøter gått inn for at profesjonelle menneskesmuglere skal kunne idømmes inntil åtte års fengsel.EU regner med at en halv million mennesker i året illegalt tar seg inn i medlemslandene.For tiden fokuseres det mest på den såkalte balkanruten. Det går en strøm av illegale innvandrere gjennom det tidligere Jugoslavia.Schengenlandene forsøker å lage et effektivt regelverk som kan stoppe den illegale immigrasjonsstrømmen til EU. Landene har foreløpig ikke klart å bli enige.Striden dreier seg blant annet om å skille menneskesmugling som gjennomføres av humanitære grunner, og profesjonelle menneskesmuglere i organiserte ligaer.Det svenske formannskapet i EU arbeider med et forslag som skal definere forskjellen på menneskesmugling av humanitære årsaker og menneskesmugling som drives av profesjonelle ligaers profitthensyn. Sveriges mål er at EUs justisministre skal kunne ta stilling til saken på et rådsmøte i slutten av mai.Tyskland og Belgia har tatt til orde for etablering av et europeisk grensepoliti for å kunne bekjempe immigrasjonen mest mulig effektivt.