Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff er ilagt en rettergangsbot på 50.000 kroner fordi han nektet å forsvare en klient, når han ikke fikk nok tid til forberedelser

Tor Erling Staff skulle forsvare en mann som er den antatte hovedmannen i en stor narkotikasak. Mannen er tiltalt for å ha oppbevart 7,5 kilo heroin.

Sentralt i bevisføringen i Nedre Romerike Tingrett sto en rekke opptak av telefonsamtaler på urdu og albansk. Staff forlangte en måneds utsettelse av saken for å få tid til å vurdere innholdet i disse opptakene.

Det mente retten var unødvendig og ila Staff en rettergangsbot for ikke å etterkomme rettens pålegg om å fortsette som forsvarer. Nå er rettssaken mot den antatte hovedmannen utsatt, men saken fortsetter for de andre tiltalte, melder NRK. Staff påkjærte rettens avgjørelse på stedet.

— Jeg ser på dette som et samvittighetsspørsmål. Skal jeg yte et kvalitativt skikkelig forsvar, betyr det at jeg må være skikkelig forberedt. Når retten ikke ønsker å ta hensyn til dette, er det en fare for rettssikkerheten til enkeltmennesket, sier Staff til Nettavisen.

(NTB)