Ulykken skjedde da en tank med fiskeslo eksploderte mens mannen jobbet med en vinkelsliper på tanken. Gnister fra vinkelsliperen antente gasser i fiskeslo-tanken som eksploderte og slynget mannen i 50-årene flere titall meter fra tanken. Mannen omkom umiddelbart.

Bedriften får forelegget på grunn av overtredelse av arbeidsmiljøloven og fordi de unnlot å foreta risikoanalyse i forbindelse med mannens arbeid, skriver Nordlands Framtid.NTB