Svillene var fjernet fra skinnegangen i forbindelse med utbedringsarbeider, skriver Oppland Arbeiderblad.

De 5.000 — 6.000 svillene var bortbestilt til en person som skulle kjøpe dem. Fredag morgen var imidlertid bare 1.000 sviller tilbake.

Tyven eller tyvene må tydeligvis ha operert både med stor bil og kran for å få med seg alle svillene.