— Det som nå blir godkjent, og som er tiltatt omsatt i Norge, er sex mellom voksne mennesker hvor det er åpenbart at det er frivillighet med i bildet, sier seniorrådgiver Georg Stub i Medietilsynet til P4. Filmene er i all hovedsak vurdert ut ifra innholdsfortegnelsen på omslaget. Kun noen få filmer er valgt ut for gjennomsyn og stikkprøvekontroll. Men Medietilsynet har fortsatt klare grenser for hva som ikke vil bli tillatt solgt i Norge.

— Ikke vold, ikke tvang, ikke forsterkende elementer i den retning. Der hvor det kan synes som om aktørene plages, har smerte, opplever ubehag, mener vi at begrepet støtende eller menneskelig nedverdigende kan bli anvendt, sier Stub.

Tidligere redaktør Stein-Erik Mattsson i Aktuell Rapport ble i desember i fjor frikjent i Høyesterett for brudd på pornolovgivningen etter å ha gitt ut et blad med usladdet porno.

Arkiv