– Nedleggingen går sin gang, sentraliseringen har tiltatt. Rundt 20 grunnskoler legges ned hvert år, og utviklingen har vært stabil siden 1980, sier førsteamanuensis Christian Beck ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo til Nationen.

Torodd Fagerheim, rådgiver i Landslaget for nærmiljøskolen (LUFS), mener opplæringslovens krav om undervisning i nærmiljøet setter grenser for skolenedleggelser.

– Vi anslår at rundt 40 små skoler forsvinner hvert år. Staten bryr seg ikke engang om å statistikkføre nedleggelsene. Samtidig ser vi at få, om noen sammenslåingsregnskap, viser korrekte summer. Gevinstene er blåst opp, kostnadene underslått, sier Fagerheim.

Tall fra Grunnskolens informasjonstjeneste (GSI) viser at private og friskoler demmer opp for skolenedgangen. Antall kommunale skoler sank med 153 fra 2001 til i fjor, mens de private skolene og friskolene økte med henholdsvis 5 og 65 skoler fra 2001 til i fjor.