Ifølge beregninger fra Statens institutt for folkehelse kan det være mellom 350 og 500 mennesker i Norge som er hiv-smittet uten at de vet det.

Så lenge de ikke selv vet at de er smittet, kan de verken få behandling eller forhindres fra å spre sykdommen videre til andre.

— Vi skulle gjerne hatt tak i disse, sier overlege Preben Aavitsland til Adresseavisen.

Til nå er det registrert i alt 2.256 tilfeller av hiv i Norge. Så langt i år er det registrert 96 nye tilfeller, men mørketallene kan altså være store.

(NTB)