Så langt i år er 9.721 tog blitt innstilt. Det er 50 prosent mer enn i fjor.

Alternativt kan man omskrive til «Det går alltid et tog, men ingen kan si når». For så langt i år har det vært 247.000 forsinkede tog på norske skinner. Det er en økning på 30 prosent fra det tidligere toppåret 2007.

I Oslo er 21 prosent av togene forsinket i rushtiden, viser tall Aftenposten har innhentet.

Totalt har togene vært forsinket med 7.438 timer. Det er 1.300 flere timer enn i fjor.

Økningen skjer etter at både NSB og Jernbaneverket i februar i år ble kalt inn på teppet til samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp). Nå sier Navarsete at nye tog er på plass og flaskehalser borte i 2012.

Er du fornøyd med togtrafikken? Legg inn dine kommentarer under!

LOVER BEDRING: Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp)sier at nye tog er på plass og flaskehalser borte i 2012.
SCANPIX