Dette er det høyeste antallet som er registrert i Norge noensinne, og en økning på nær 50 prosent fra 1999. Da døde 220 personer av narkotika.

Gjennomsnittsalderen på ofrene var 33,9 år for kvinnene og 32,8 år for mennene. Statistikken fra Kripos viser at 29 personer i aldersgruppen 15-20 år omkom i fjor etter bruk av narkotika. Tilsvarende tall for 1999 var ni personer, fire personer i 1998 og kun én person i 1997.

Det er store regionale forskjeller mellom politidistriktene. Det er registrert svært få narkotikarelaterte dødsfall i de tre nordligste fylkene. Samtidig er det påfallende store forskjeller mellom enkelte politidistrikt i Sør-Norge. Bergen politidistrikt har innrapportert 32 dødsfall, mens det tilsvarende tallet for Trondheim politidistrikt bare er to.NTB