Skattebetalerne har til nå punget ut 67 millioner kroner bare for å utrede «U-864». I statsbudsjettet er det bevilget ytterligere 50 millioner kroner til dette — utredning.

Mens selve hevingen er blitt beregnet til en milliard kroner, har utredninger og forstudier seg snart passert en tiendedel av den summen.

Allerede i 2008 uttalte daværende kystminister Helga Pedersen (Ap) at «U-864» var det vraket som var best utredet i norsk historie.

— Det finnes ikke sammenliknbare utredninger av hevingsprosjekter i Norge. Hevingen av atomubåten «Kursk» må være det nærmeste vi kommer, sier Johan Marius Ly, beredskapsdirektør i Kystverket.

Utredningsbåt 864

Stortinget har i flere omganger bevilget millionsummer for å utrede hevingen av ubåten. Det finnes anslagsvis 67 tonn kvikksølv om bord.

Pengene har, ifølge Ly, gått til utredninger, rapporter, feltundersøkelser og forstudier.

— Det har vært delrapporter, anbudsprosesser og sammenligninger av heving og tildekking av vraket, sier Ly.

Den siste utgiftsposten til nå er 3,4 millioner kroner til Dovre Group, som i fjor laget en konsekvensutredning.

Les også:

Berg-Hansen vil ikke lese ny rapport

Utredningen deres var den som satte stopper for det planlagte hevingsprosjektet — som nå skal utredes videre.

De 67 millionene som er brukt til nå er i 2010-kroner.