I tillegg er det gitt tilsagn på nærmere 30 millioner kroner til 15 prosjekter neste år.

Ifølge departementet er bredbåndsdekningen i Norge per i dag oppe i om lag 95 prosent. Pengene som nå er tildelt vil bidra til at nærmere 30.000 nye husstander kan koble seg på. Dette utgjør i underkant en tredel av dem som mangler bredbåndstilbud i dag.

Midlene er fordelt gjennom Høykom-programmet som finansieres av Fornyings— og administrasjonsdepartementet og administreres av Norges forskningsråd.