Det opplyser Folkehelseinstituttet til Aftenbladet.

— Mitt budskap er at vi må ta inn over oss at innimellom så skjer dette. Noen ganger utsetter faktisk foreldre og omsorgspersoner barna sine for så fæle ting, sier professor Torleiv Ole Rognum ved Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin ved Folkehelseinstituttet til aftenbladet.no.

Alle barn under fire år som dør i Norge, blir obdusert. Rettsmedisinerne har ikke talt opp nøyaktig hvor mange som dør etter påførte skader. Men professor Rognum sier det årlig blir obdusert 4-6 spedbarn som har omkommet enten ved åpenbare drap, fysisk mishandling eller omsorgssvikt. Han mener derfor det er rett å si at rundt 50 babyer er drept de siste ti årene.

100 barnemishandlinger

Hvert år utreder norske barneleger nær 100 tilfeller av mistanke om fysisk mishandling av barn under 14 år, ifølge en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress fra 2010. Halvparten er barn under ett år. 10-15 babyer blir årlig alvorlig skadet av filleristing, såkalt Shaken Baby Syndrome. Rundt fem spedbarn ristes trolig til døde hvert år. En tredel får varige hjerneskader, mens en tredel overlever uten var mén. Dette er anslag beregnet ut fra saker registrert i helsevesenet og internasjonal forskning.

Aftenbladet skrev denne uka om et to måneder gammelt barn fra Nord-Jæren, som i juli ble sykehusinnlagt med alvorlige skader, bl.a. kraniebrudd. Sykehuslegene slo alarm om at skadene var forenelig med Shaken Baby Syndrome, hodeskader som oppstår dersom babyen blir ristet kraftig.

Etter utskriving ble babyen plassert tilbake hos fostermoren, mens fosterfaren, som har fortalt at han ramlet med babyen i en trapp, får besøke babyen to timer daglig under tilsyn. Politiet siktet nylig fosterfaren for mulig vold mot babyen, men understreker at de ikke mistror ham. Arnhild Skretting, advokat for barnets biologiske mor, har hevdet at babyen kan være i livsfare. Via Fylkesmannen i Rogaland har hun forsøkt å tvinge Barnevernet i Stavanger til å flytte babyen ut av fosterhjemmet.

I går opplyste Fylkesmannen, som har opprettet en tilsynssak overfor Barnevernet, at babyens sikkerhet foreløpig er forsvarlig ivaretatt.

Riktig å varsle

Jens Grøgaard ved Oslo Universitetssykehus er en av landets fremste eksperter på skader ved barnemishandling. Etter å ha fått opplest deler av epikrisen for spedbarnet, sier han at det var korrekt av sykehuslegene å varsle om muligheten for kraftig filleristing. Flere forskere Aftenbladet har snakket med, sier terskelen for å varsle trolig har blitt noe lavere de senere årene, i kjølvannet av bl.a. Christoffer-saken.

På spørsmål om det er forsvarlig å la spedbarnet ha samvær med den siktede fosterfaren under tilsyn, svarer han generelt:

- Barnevernet svikter

— Vi ser dessverre at barnevernet i Norge ofte har en høy terskel for å sikre barnet i slike situasjoner. I en utrednings- og etterforskningsfase mener jeg sikkerheten for barnet må veie tyngre enn hensynet til omsorgspersonen, sier Grøgaard.

Han sier nyere forskning viser at spedbarn kan utvikle kognitive skader av å være sammen med en overgriper.

- Å bli fratatt et spedbarn i noen måneder en er høy pris å betale hvis man er uskyldig?

— Ja. Men det er så viktig å skjerme et spedbarn som allerede er alvorlig skadet, at den prisen må man betale, sier Jens Grøgaard.

Flere uker gamle underarmsbrudd på et spedbarn.