En forskergruppe fra USA og Norge har intervjuet 1185 menn mellom 20 og 79 år per brev. De spurte ble bedt om å rangere ulike aspekter ved sex-livet sitt på en skala fra null til toppkarakteren fire. Undersøkelsen er nylig publisert urologitidsskriftet BJU International.

Psykolog og stipendiat Arnstein Mykletun ved HEMIL senteret ved Universietet i Bergen er førsteforfatter på publikasjonen.

— Det er interessant at seksuelle funksjoner - som for eksempel lyst og ereksjon avtar med alderen, mens tilfredsheten med sexlivet ser ut til å være nesten upåvirket, sier han til bt.no.

Undersøkelsen er gjengitt av flere medier i Europa og USA. Ronald Bracey - en psykolog med menns suksualitet som spesialfelt - forklarer funnene slik overfor den engelske BBC:

— Menn i 30- og 40-årene er ofte for stresset av andre ting, som for eksempel å være vellykket - til å ha glede av sex. Når en runder 50, har en som regel tilpasset seg det en ønsker å få ut av livet. En er ikke lenger så stresset og opptatt av hvordan en blir oppfattet og har mindre prestasjonsangst.