ØRJAN TORHEIM

orjan.torheim@bergens-tidende.no

Mannen, som fra konfirmasjonsalderen av har følt seg seksuelt tiltrukket av barn, er også dømt til å betale de fem barna til sammen 315.000 kroner i erstatning. Han ble frikjent for tiltalen om å ha befølt en åtte år gammel jente, også hun fra en av nabokommunene til Bergen.

Misbrukte femårig jente Fengselsstraffen på fem år er vesentlig høyere enn aktors påstand om tre år og seks måneders fengsel. Straffeforslaget er for lavt, heter det kort i dommen fra Nord-Gudbrandsdal herredsrett, som fastslår at mannen har handlet "planlagt og kynisk". Alle de fem barna var under ti år da overgrepene mot dem tok til. Mannen er dømt for utuktig omgang som kan "likestilles med samleie" med fire av barna – tre gutter og en jente. To av guttene var sju år, en ni, da 40-åringen begynte å forgripe seg mot dem. Jenten var fem år første gang 40-åringen misbrukte henne. Strafferammen for forholdene mannen nå er dømt for, er lovens strengeste, 21 års fengsel. Blant annet skal mannen ha gjort fem forsøk på analt samleie med to av guttene. 40-åringen er også dømt for gjentatte utuktige handlinger med to gutter – i begge tilfeller under særdeles skjerpende omstendigheter. Mannen var onkel til den ene av guttene, en seksåring fra en av Bergens nabokommuner.

"Klassisk fremgangsmåte" Overgrepene mot nevøen skjedde sommeren og høsten 1997. Fire ganger i løpet av denne perioden befølte onkelen gutten nedentil. Befølingen skjedde etter at 40-åringen hadde ligget i sengen med seksåringen og lest eventyr for ham. Gutten har fått store problemer etter misbruken.Mannens fremgangsmåte overfor barna er klassisk, heter det i herredsrettens dom. Han har vunnet barnas tillit ved å bruke tid på dem, ved å lese eventyr, ved gaver og godterier. Ved å si at han ville gjøre dem noe godt og ved å kalle dem pyser, har han fått dem til å gjøre seksuelle handlinger som de mislikte. I skjerpende retning legger retten vekt på at barna i større eller mindre grad har fått problemer på grunn av de grove overgrepene, blant annet seksualisert atferd, konsentrasjonsvansker og sosiale problemer. Mannen er også tidligere domfelt for overgrep mot barn.

Brøt stadig nye grenser Dommen har ikke avholdt ham fra ytterligere overgrep. Det hele bare økte i omfang og intensitet etter hvert som han stadig brøt nye grenser og følte seg trygg på barna, skriver retten. 40-åringen ble pågrepet i desember i fjor. Under ransaking fant politiet flere kassetter der mannen hadde filmet flere av overgrepene. Han har innrømmet alle forholdene, bortsett fra det ene han ble frikjent for.