I årets første kvartal økte innbyggertallet med 10.400 personer til 4.691.500. Fortsetter det sånn, runder vi 4,7 millioner før sankthans, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

De siste årene har folketilveksten økt kraftig. Hovedårsakene er tilflytting fra EU— og EØS-området og stort fødselsoverskudd, det vil si at det fødes flere personer i Norge enn antallet som dør. Bakenforliggende årsaker er utvidelsen av EU og generelt gode tider i norsk økonomi.

Hovedtyngden av tilflyttende i 1. kvartal kommer fra Polen. Polakker utgjør hele 2.900 av i alt 10.900 personer som flyttet hit uten norsk statsborgerskap i denne perioden.

NYE LANDSMENN: Nordmann nummer 4.700.000 er rett rundt hjørnet.
Arkiv