Hallgeir Oftedal

I leiligheten til en Oslomann, som hadde en sønn som var kamerat av tiltalte Metkel Betew, beslagla politiet 2,1 millioner kroner. Pengene var gjemt i et pengeskap.

— Disse pengene er undersøkt kjemisk av Nye Kripos. Konklusjonen fra Kriops er at disse pengene "sansynsligvis" stammer fra Nokas, som er den sterkeste konklusjon som gis i slike sammenhenger. Pengene må ha vært i Nokaslokalene umiddelbart, eller kort tid etter at sikkerhetsglassene ble knust. I Nokaslokalene var det et fem lags spesialglass. Det ytterste og innerste var laminert glass. På pengene som ble funnet hos far til Betews avdøde kamerat ble det altså konstatert spor av glasspartikler fra Nokas, fortalte statsadvokat Tor Christian Carlsen.

I en annen bolig i Oslo ble de beslaglagt 3,6 millioner kroner. Pengene lå under en trapp, og ble undersøkt av Nye Kripos. Statsadvokat Carlsen sa at konklusjonen på undersøkelene tyder på at disse pengene også ""sansynligvis" må ha vært i Nokaslokalet mens sikkerhetsglasset ble knust eller i umiddelbart tid etterpå.

Far til Betew avdøde kamerat er dømt for helei. Dommen mot ham, to års ubetinget fengsel avsagt i lagmannsretten 6. september i år er rettskraftig. Mannen har derfor forklaringsplikt og skal møte som vitne i Nokassaken.

Fortsatt er cirka 50 millioner av ransbeløpet fortsatt på avveie.