Fra januar til september ble det betalt inn til sammen 334,3 milliarder kroner i skatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Skatteinngangen fordelt på fylker viser at Troms har hatt den største økningen hittil i år, 7,5 prosent.

Hordaland hadde en reduksjon i samlet skatteinngang på 0,9 prosent fra 2003 til 2004.