— Vår erfaring er at ungdom som får ansvar også viser seg ansvaret fortjent. Alle ungdommer som kan, vil og får mulighet, er i stand til å ta kloke avgjørelser, skriver organisasjonen i en pressemelding. I 4H har medlemmene ansvar for selv å styre organisasjonen.

4H mener at å senke stemmerettsalderen vil være en styrke for demokratiet og at valgdeltakelsen vil øke når samfunnsborgere får demokratiske rettigheter og plikter.

Stemmerett ved 16 år vil dessuten være et viktig virkemiddel mot sentralisering og fraflytting fra distriktene, mener organisasjonen. Medbestemmelsesrett skaper en sterkere tilknytning til hjemstedet, mener 4H.

Barneombud Reidar Hjermann foreslo i forrige uke at 16-åringer bør få stemme ved kommune- og fylkestingsvalg. Det er et krav kommunalministeren, Åslaug Haga, ikke akter å etterkomme.