– Det var ikke mulig å legge fram en skisse til løsning da meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Partene sto for langt fra hverandre, og det er meldt plassfratredelse for 470 Telenor-ansatte i ni bedrifter i konsernet fra onsdag morgen klokken 7, sa meklingsmann Daniel Lunde til NTB da bruddet var et faktum ved midnatt tirsdag.

Streiken blant de Telenor-ansatte vil ramme utsendelse av mobilregninger, levering av bredbåndtjenester og tjenestene ved Opplysningen 1881. Oppgjøret omfatter i alt 2500 ansatte.

EL— og IT-forbundet krevde blant annet avtalefesting av pensjonsordninger, arbeidstidsbestemmelser og godtgjørelse for vikariater i høyere stillinger. De ansatte krevde også samme avtale om innleid arbeidskraft som frontfagene fikk i årets oppgjør.