Regjeringen ønsker nå å innføre en nettoskatt-ordning for alle ansatte på ferger som er registrert i det norske, ordinære skipsregisteret (NOR). Det betyr at fergerederier som Fjord Line og Color Line vil få refundert all inntektsskatt, trygde— og arbeidsgiveravgift for sine ansatte på fergene. Det er en blåkopi av det regjeringen Stoltenberg foreslo. Ordningen vil bli innført fra 1. juli 2002.

Slipper oppsigelse

— Det er klart det er jubel hos oss når vi slipper å si opp 450 sjøfolk. Vi har jobber for å få de samme forholdene i Norge som i resten av Norden i to år. Nå ser det ut som om vi har vunnet kampen for likeverdighet og langsiktighet, sier informasjonssjef Atle Kvamme i Fjord Line. Rederiet kommer til å tjene 40 millioner kroner årlig på regjerings snuoperasjon.

— Nå kan vi endelig puste ut og konsentrere oss om den jobben vi skal gjøre i bedriften, i stedet for å bruke kreftene på lobbyvirksomhet, sier hovedtillitsvalgt Kjell Berg.

240 millioner

I kroner og øre betyr det at rederiene får refundert 120 millioner kroner i 2002, og rundt 240 millioner kroner på årsbasis. Dermed regner regjeringspartiene med at hundrevis av norske arbeidsplasser på norske utenriksferger er reddet.

Regjeringspartiene beholder i tillegg sitt forslag om å gjeninnføre refusjonsordningen for sjøfolk på fartøy i petroleumsvirksomhet som brønnbåter.