Havnearbeidere over hele Europa skal aksjonere tirsdag 25. september klokka 13. Det er Internasjonal Transportarbeiderføderasjon (ITF) som har tatt initiativ til aksjonene.

Formålet med det omstridte EU-direktivet er at hver enkelt havn skal åpnes for konkurranse mellom ulike og frittstående operatører. På denne måten skal effektiviteten økes, mener EU-kommisjonen.

Havnearbeidere frykter at deres enerett til å losse og laste skip skal forsvinne. I Norge er eneretten tariffestet. Det er bare LO-medlemmer organisert i Norsk Transportarbeiderforbund som har rett til å utføre slikt arbeid.

Hvis denne eneretten forsvinner, vil jobbene bli overtatt av tilfeldig arbeidskraft og underbetalte sjøfolk, hevder havnearbeiderne i en pressemelding.