Alle privatpersoner kunne for tre år siden kjøpe Statoil-aksjer til 66 kroner per aksje. Var du så heldig å beholde aksjene i et år, fikk du en bonusaksje per ti aksjer du eide.

Har du beholdt aksjene dine gjennom både Iran-skandalen og Snøhvit-overskridelser, er de i dag 44 prosent mer verd.

Da er utbyttene for de siste tre årene tatt med, og forutsetningen er en aksjekurs på 86,50 kroner. Den årlige avkastningen har vært 11 prosent.

Hovedårsaken til de gode tidene er uten tvil at oljeprisen har steget til rekordhøyder. Oljeprisen har økt med ni dollar fatet det siste året.

— Oljeprisen styrer kursutviklingen i Statoil, sier analytiker Oddvar Bjørgan i ABG Sundal Collier.

Han mener at Statoil fortsatt er moderat priset og tror kursen skal opp i 100 kroner aksjen i løpet av de neste seks månedene. Det vil i så fall gjøre Statoil verd nesten 220 milliarder kroner.

Marginale Snøhvit

Fredagens nyhet om at utbyggingen av gassfeltet Snøhvit får en total overskridelse på 12 milliarder kroner, og en utsettelse på inntil et år, førte ikke til stort annet enn at aksjen faktisk steg med en prosent på Oslo Børs.

Analytikerne regner med at nettoeffekten av overskridelsene ikke utgjør mer enn maksimalt 50 øre per aksje.

— Dette har en helt marginal innvirkning på aksjen. Det som kan være et problem, er at dette skader selskapets rykte i forhold til muligheten til å vinne prosjekter internasjonalt, sier Bjørgan.

På grunn av den høye oljeprisen, og en tro på ta oljeprisen vil holde seg høy i lang tid fremover, spår Bjørgan stadig en oppside i Statoil-aksjen. Helt siden børsnoteringen har Statoil vært lavere priset enn internasjonale oljeselskaper det er naturlig å sammenlikne seg med. Selv om denne rabatten er i ferd med å forsvinne, mener Bjørgan Statoil er moderat priset.

Tror på nedgang

Kollega Martin Mølsæter i First Securities har et litt mer nøkternt syn på Statoil. Han tror aksjen vil falle noe i tiden fremover, blant annet på grunn av en tro på lavere oljepris.

— Vi tror Statoil kommer til å gjøre det litt dårligere enn aksjemarkedet generelt. Vi har forventninger om lavere oljepris, og det er positivt for alle andre sektorer enn olje og gass, sier Mølsæter.

Han har et kursmål på 85 kroner aksjen, det vil si omtrent på dagens aksjekurs. Og han spår oljeprisen ned i 27 dollar neste år.

Heller ikke Mølsæter tror Statoil vil rammes av noen Snøhvit-effekt på børsen. Han sier likevel at man kan tvile på selskapets evne til å gjennomføre prosjekter. Og selv om han ikke vil dramatisere det som ble meldt på fredag, har følgende kommentar.

— Det er i alle fall ikke positivt, sier han.

— Men Snøhvit er et høyteknologisk prosjekt i et nytt område, og jeg tror mange forventet overskridelser, sier han.

Statoils suksess i aksjemarkedet de siste tre årene skyldes blant annet at de ved hvert kvartalsresultat har levert bedre eller som forventet. Men både Iran-skandalen i høst og Snøhvit-overskridelsene svekker selskapets omdømme.

— Jeg tror dette vil medføre at Statoil nå vil gjøre det litt dårligere sammenliknet med andre oljeselskaper, sier Martin Mølsæter.

BRA AVKASTNING: Statoil har vært tre år på børs, noe som har gitt private aksjonærer en avkastning på 44 prosent. Bildet er fra feiringen av at aksjen noteres på New York-børsen 18. juni 2001. Statoils daværende finansdirektør Inge K. Hansen til høyre og New York-børsens formann Richard Grasso til venstre.