Forbudet mot å snakke i en mobiltelefon som bilføreren holdt i hånden, ble innført 15. mars i fjor. Hver bilfører som er tatt for brudd på bestemmelsen har fått et forenklet forelegg på kroner 500. Statskassen er dermed blitt 215.000 kroner rikere på grunn av det nye forbudet.

Informasjonskonsulent Lisbet Jacobsen ved Statens Innkrevingssentral i Mo i Rana opplyser til NTB at 198 av mobilbøtene er utferdiget av landets 56 politidistrikter.

Flest i Oslo UP har knepet 122 "mobilsyndere", mens lensmannskontorene har tatt 110.

106 mobilbøter er ilagt i Oslo politidistrikt og 37 i Bergen. Det er mange politidistrikt der ikke en eneste bot for ulovlig mobilbruk i bil er ilagt.

Av de 37 mobilbøtene som er ilagt i Bergen har UP innrapportert 24, mens 13 er ilagt under kontroller som politidistriktets folk har gjennomført.

Ikke sovende paragraf Politiavdelingssjef Arvid Ask ved trafikkavsnittet i Bergen politidistrikt sier til NTB at politiet i Bergen ikke gjennomfører egne kontroller bare med tanke på ulovlig mobilbruk. Men mobilbruken blir kontrollert når det holdes kontroller for fart, promillekjøring og bilbeltebruk.

-Forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under bilkjøring er dermed ikke en sovende lovparagraf, sier Arvid Ask.

NTB