43-åringen ble frikjent i tingretten, men i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett mente flere enn seks av de ti i juryen at mannen var skyldig. Mannen er nå dømt til sju års fengsel og må i tillegg betale 2,5 millioner kroner i erstatning og oppreisning til de etterlatte, skriver Romerikes Blads nettutgave.

Det var på Nebbursvollen 26. august 2006 at rundt 30 personer gjøv løs på hverandre med kniver, balltrær og andre slagvåpen etter en langvarig konflikt mellom to afghanske familier i Lillestrøm-området. En 45 år gammel norskafghansk seksbarnsfar ble slått i hodet med en sykkellås og døde av skadene på sykehus.

Det var riksadvokaten som anket tingrettens frifinnelse til lagmannsretten.