Syren er en blanding av salpetersyre og fluss-syre. Lekkasjen, som ble oppdaget mandag, skyldes trolig en skade i et rør.

Daglig leder ved bedriften, Olav Grønmyr, sier til NRK at han har tro på at de skal klare å pumpe opp mesteparten av syren. Både Statens forurensningstilsyn, politiet og brannvesenet er rutinemessig koblet inn i saken.NTB