Tilbudet er ledd i kampanjen Aksjon boligbrann, som er satt i gang av Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB), Norsk brannvernforening og forsikringsselskapet Gjensidige. De som kommer på besøk, ber blant annet om lov til å sjekke om boligens røykvarsler fungerer som den skal og om det er behov for utskifting av batteri.

– Vi går inn i boligene på den tiden av året da antall boligbranner øker fordi folk trekker innendørs, skrur på varme og belysning, tenner levende lys og fyrer i ovnen. Tidspunktet for kampanjen er derfor ikke tilfeldig, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB til NTB.

500.000 uten varsler

Kampanjen er satt i gang fordi undersøkelser viser at nesten 500.000 mennesker i Norge går julemåneden i møte uten røykvarslere som fungerer. Årets aksjon er den fjerde i rekken, og i løpet av de tre første årene har over 100.000 husstander over hele landet fått besøk av fagfolk som er ekspert på brannsikkerhet.

– Vi har tro på denne type kampanjer, og undersøkelser fra England forteller blant annet at det i stor grad er sammenheng mellom oppmerksomhet om brannsikring og skadetall, sier Suhrke, som likevel hadde ønsket seg en bedre statistikk fra 2004 til 2005.

I desember 2003 foretok de lokale brannvesen i alt 211 utrykninger til boligbranner. I 2004 var antallet skrumpet ned til 163, for så å øke til 216 i 2005. I 2003 omkom åtte personer ved boligbrann i desember, i 2004 var tallet fem, mens ti omkom ved slike branner i 2005 – derav fire i tidsrommet 23. til 31. desember.

Det meste av landet

Avdelingsdirektør Suhrke poengterer at skadetallene nå tross alt er lavere enn før kampanjen ble satt i gang. Hvert år blir siste gjennomførte kampanje evaluert, og hvert år har man funnet det hensiktsmessig å fortsette med ny kampanje når det igjen stunder mot jul. Hva som blir konklusjonen etter årets kampanje er selvsagt for tidlig å si noe om, sier Suhrke.

Det meste av landet dekkes ved de kampanjer som det lokale brannvesen og elektrisitetstilsyn står for. Suhrke sier at de største brannkorpsene og tilsynene er med hvert år, og for hver kampanje besøkes et nytt område. De fleste stedene lukker folk velvillig inspektørene inn. De vet hva de skal se etter, og besøket behøver ikke å være langvarig dersom det ikke oppdages vesentlige feil, sier han.

– De som inspiserer spør ikke om boligens julepynt, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke. Men det er et faktum at nærmere fire av ti boligbranner skyldes omgang med bar ild, mens to av ti branner skyldes feil ved et elektrisk opplegg.