Over 400 etiopiere over hele landet har gått sammen om et felles søksmål mot staten. Kravet er at avslag på opphold i Norge og vedtak som fastslår plikt til å forlate landet, blir kjent ugyldige.

— Etter at Norge inngikk den såkalte returavtalen med etiopiske myndigheter, ble det stor bekymring blant alle etiopiere som står i fare for å bli tvangsutsendt til Etiopia. De tok kontakt med oss, og vi aksepterte å bistå med å ta ut søksmål mot staten for å hindre at de blir tvangssendt tilbake, sier advokat Kjell M. Brygfjeld.

Spredt over hele landet

Han bistår de over 400 etiopierne som saksøker staten sammen med advokat Bent Endresen.

— Vi strever med å få et eksakt tall for hvor mange det gjelder, men det er godt over 400. De bor spredt rundt i landet, sier Brygfjeld.

Også flere etiopiere i Hordaland blir representert av de to Stavangerbaserte advokatene.

Avviste søksmålet

Regjeringsadvokaten avviste i april søksmålet fordi vilkårene om gruppesøksmål ikke er til stede. Brygfjeld gir likevel ikke opp. Han sier at det ikke er snakk om et gruppesøksmål, men individuelle søksmål fra hver enkelt asylsøker.

— Det er så store likhetstrekk mellom sakene at vi ber om at de behandles under ett. Vi mener det vil være upraktisk å ha 400 individuelle saker gående i Oslo, sier Brygfjeld.

Vil bli til saken er avgjort

Om søksmålet blir avvist eller ikke, skal behandles i løpet av kort tid.

Advokatene har også bedt om midlertidig forføyning, som betyr at ingen av saksøkerne kan bli sendt ut av landet før saken er avgjort i retten. Dette kravet skal behandles av Oslo tingrett.

— Jeg regner med avgjørelsen kommer om ikke så lang tid, sier advokaten.

650 i Norge

Grunnlaget for begjæringen om midlertidig forføyning er at de mener returavtalen ikke garanterer for de returnertes sikkerhet, og at alle saksøkerne står i fare for å bli utsatt for forfølgelse, tortur, fare for liv og helse eller annen nedverdigende behandling dersom de blir returnert.

Utlendingsdirektoratet anslår at det er potensielt 650 etiopiere i Norge, både lovlig og ulovlig.

Forrige uke ble det kjent at Nathan Eshete og hans familie må returnere innen 16. mai. Også Nathans familie saksøker staten i et siste håp om å få bli i Norge. Familien til Nathan er representert ved advokat Arild Humlen.