Ifølge direktør Sissel Kofoed i Justisdepartementet hopet det seg opp med søknader om benådning.

– Departementet hadde mange benådningssaker som hadde bygd seg opp over flere år, og vi måtte ta en dugnad for å få behandlet denne restansen, sier Kofoed til NRK.

Flere tusen kriminelle sto i soningskø på denne tiden, og mange hadde ventet så lenge at de ble benådet i stedet.

– Hvis man har stått veldig lenge i kø, vil tidsmomentet kunne ha stor betydning. Det gjelder særlig dommer av kort varighet, sier Kofoed.

Elisabeth Aspaker fra Høyre sitter i Stortingets justiskomité, og hun er oppbrakt over denne praksisen.

– Jeg tror folk rister på hodet av at man skal bruke lange fengselskøer som begrunnelse for at folk skal slippe billigere unna. Det er svært viktig at kriminelle behandles likt, og at de faktisk får den straffen de er ilagt av domstolene, sier hun.

Benådning betyr at man får ettergitt eller nedsatt straff etter å ha søkt Kongen i statsråd.