Mer enn halve bestanden holder til kun på svensk side av grensen, mens omkring 40 dyr lever i Norge eller i grenseområdene mellom Norge og Sverige, går det fram av en foreløpig statusrapport om ulv i Skandinavia vinteren 2000-2001.

Den rent norske delen av den norsk-svenske ulvebestanden ble kraftig redusert ved jakta som foregikk i Østerdalen i vinter. Forskerne formulerer seg slik om den siden av saken:

"Når det gjelder skandinavisk ulv med tilhold kun på norsk side av riksgrensen ble det i perioden oktober — februar 2000-2001 påvist totalt 28 dyr, hvorav 12 var kjent døde per. 1. mai 2001."

Ved utgangen av april var antall familiegrupper i hele bestanden redusert fra 12 til ti, mens antall par har økt fra fire til minimum fem.

Forskernes regnskap over døde ulver ser slik ut:

"Totalt for Skandinavia er det offentlig kjent 13 døde ulver i perioden oktober 2000 - april 2001. Det er da ikke medregnet den radiomerkede alfatispa i Grangärdereviret som siden november 2000 har vært sporløst borte, men som ikke er funnet død. Av disse 13 døde ulver er 11 drept i Norge. Første mai 2001 ble dessuten et tolvte individ skutt i forbindelse med skader på sau i Koppangsflokkens revir."

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har tidligere varslet at det er grunn til å vente til sammen 10-15 nye kull med ulveunger i Norge og Sverige i år.

NTB