De omkring 40 kadavrene lå strødd langs jernbanelinjen etter sammenstøtet. Omkring halvparten av dyra mistet livet momentant, mens 15-20 måtte avlives i etterkant, skriver Adresseavisen.

Reineier Inge Even Danielsen mener tragedien kunne ha vært unngått dersom Jernbaneverket hadde prioritert vedlikehold av gjerdet langs jernbanelinjen.

– Tidligere var det gjerde langs sporet, og dette ble vedlikeholdt av NSB. De siste 10-15 årene er ikke gjerdet blitt vedlikeholdt, og nå ligger det nede mange steder, sier Danielsen.

Han mener Jernbaneverket har et moralsk ansvar for å sette opp gjerde langs jernbanesporet.

– De sier det er billigere å betale erstatning for drepte dyr enn å sette opp gjerde, sier Danielsen til Adresseavisen.

Jernbaneverket regner med at reineierne vil få erstatning for tapene.

– Vi greier ikke å gjerde inn hele jernbanen, sier vakthavende informasjonssjef Ellen Svendsvoll i Jernbaneverket,