Det viser en oversikt fra Norsk Folkehjelp.

Per 31. august 2005 har 76 personer omkommet som følge av drukning i år. På samme tid i fjor var antallet 108, inkludert 18 fra Rocknesulykken. Av de druknede hittil i år er det 3 barn mot 7 i fjor, 6 kvinner (14 i fjor) og 67 menn (87 i fjor).

Av ulykkesårsaker topper fritidsbåtulykkene med 20 dødsfall, 12 færre enn i fjor, mens badeulykkene står for 13 av dødsfallene mot ni året før.