Totalkvoten var på 48 dyr, og de regionale kvotene ble fylt bare i to av de fem regionene der det har vært kvotejakt i år. Dette gjelder Region 5, Hedmark fylke, og Region 2, som omfatter fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. I disse regionene ble det felt henholdsvis sju og seks gauper under jakta.

Jaktresultatet for øvrig var tre av seks gauper i Region 3, Oppland fylke, seks av ni i Region 4, Østfold, Akershus og Oslo, og 18 av 20 gauper i Region 6, som omfatter Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal.

I Region 7, Nordland og Region 8, Troms og Finnmark var det på grunn av bestandssituasjonen ikke fastsatt noen kvote under årets gaupejakt. I Region 1, fylkene Aust-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, har det vært fri jakt, men uten at noen gauper ble felt.

Skadefelling

Seniorkonsulent Morten Kjørstad i DN opplyser til NTB at det utenom kvotejakta er gitt tillatelse til skadefelling av én gaupe i Ål i Hallingdal og to i Nordland, henholdsvis i kommunene Hattfjelldal og Bindal. Alle disse stedene er gauper blitt felt.

I tillegg er én gaupe blitt påkjørt og drept av en bil i Meråker i Nord-Trøndelag.

Flere søknader om skadefelling ligger til behandling i DN, men disse er ennå ikke avgjort.

Økende bestand

Morten Kjørstad sier at DN ennå ikke har opplysninger om hvor stor gaupebestanden nå er her i landet. Før jakta i 2005 var det registrert 56 familiegrupper, og bestanden var anslått til vel 300 dyr. Stortinget har fastsatt et bestandsmål på 65 årlige ynglinger. DN mener at bestanden sannsynligvis er økende. Men ennå foreligger ikke tallene som eventuelt vil bevise dette.

Inkludert resultatet av årets jakt har kvotejakta på gaupe ført til felling av 449 dyr siden jaktåret 1999-2000. Dette året ble det felt 95 gauper, og siden den gang er det årlige antallet fellinger mer enn halvert.