Vitne nummer 100 forklarte seg mandag i ankesaken etter NOKAS-ranet. Samtidig ble det klart at rundt 40 forsvarsvitner blir frafalt.

Det betyr at vitneførselen trolig kan avsluttes én uke tidligere enn antatt.

– Jeg ser en mulighet nå til at vi kan få avsluttet vitneførselen 7. desember, sa aktor Tor Christian Carlsen.

Dette fører likevel ikke til at prosedyrene i saken starter før jul.

– Vi står fast ved at prosedyrene starter 3. januar, sa rettens administrator, lagmann Daniel Lunde i retten mandag.

Kjente navn

De rundt 40 vitnene ble frafalt av advokat Brynjar Meling, som forsvarer Dan Pettersen (31). Meling har stevnet i alt 60 vitner.

Blant vitnene Meling ikke lenger ønsker å føre er riksadvokat Tor-Aksel Busch, privatetterforsker Leif A. Lier og advokat Sigurd Klomsæt

Meling har også tidligere under ankesaken i Gulating lagmannsrett varslet at han ville frafalle vitner, men disse er blitt gjeninntatt i bevisoppgaven.

– Ikke nye avhør

Meling møtte ikke i retten mandag, men Erling Kjærmann, medforsvarer for Dan Pettersen, opplyste at grunnen til at vitnene nå er frafalt er utviklingen i rettssaken.

– Det er utviklingen av saken i retten og den bevisførselen som har vært, som gjør at vi ikke har behov for å føre disse vitnene, sa Kjærmann.

Det blir spekulert i om det er ny etterforskning i saken som gjør at vitnene frafalles, men dette avviser Kjærmann.

Ifølge aktor Tor Christian Carlsen skal det heller ikke ha blitt tatt nye avhør av Dan Pettersen de siste dagene.

Pettersen fastholdt helt fram til sin forklaring i lagmannsretten at han ikke hadde noe med ranet å gjøre, og nektet straffskyld. Da han forklarte seg benektet han fortsatt å ha vært med på ranet, men erkjente straffskyld for medvirkning til grovt ran, men ikke for dødsfølgen. I tingretten ble 31-åringen dømt til 15 års fengsel.

Narkotika

Lagretten fikk mandag høre flere vitner knyttet opp mot de tiltalte William Pettersen, Alf Henrik Christensen og Ikmet Kodzadziku. Blant andre vitnet advokat Anders Munck, som bisto Kodzadziku (26) under utleveringen fra Sverige, og som også tidligere har representert 26-åringen.

Kodzadziku ble pågrepet i Göteborg 6.april 2004, dagen etter NOKAS-ranet. Munck fortalte at Kodzadziku hadde uttrykt forundring over grunnen til at han ble arrestert.

– Han fortalte at det var noe annet han var urolig for – en narkotikaforretning han hadde gjort i Stavanger, sa Munck.

Kodzadziku har forklart i lagmannsretten at han ikke hadde noe med NOKAS-ranet å gjøre, men var i Stavanger for å levere narkotika.