Mellom 1,5 og 1,75 milliarder av økningen er frie inntekter, mens resten er øremerket handlingsplaner for eldreboliger, barnehager og psykiatri, skriver Aftenposten

Vekstbeløpet er omlag like stort som fjorårets beløp, men i praksis er økningen større, ettersom sykehusene neste år forsvinner som fylkeskommunal utgiftspost.

Kommunenes Sentralforbund (KS) er ikke fornøyd med økningen, og mener på sin side at en vekst på 4 milliarder i frie inntekter er nødvendig for å opprettholde dagens tjenestenivå.

Dermed vil ikke kommunene ha penger til å stille med den nødvendige egenandelen som kreves for å gjennomføre prosjektene med de øremerkede midlene, mener KS.

De siste årene lønnsoppgjør, eldrereform, skolereform og andre omlegginger har gitt mange kommuner store underskudd og stigende gjeld. For rundt 100 kommuner er nå underskuddet så stort at de driver ulovlig ut ifra økonomireglene. Det samlede kommuneunderskuddet ligger på rundt 10 milliarder hvert år.

Kommunalminister Sylvia Brustad presenterer kommuneøkonomien for 2002 fredag, etter å ha redegjort for opplegget i Arbeiderpartiets stortingsgruppe onsdag.

NTB