Bare hittil i år er det rømt like mange oppdrettslaks som hele den norske villaksbestanden til sammen.

– Villaksen er en fåtallig fisk og en sårbar art. Får vi ikke snart kontroll på rømningene er det en internasjonal skandale, sier Dagfinn Gausen i Direktoratet for naturforvaltning til Fiskaren.

I fjor forsvant 730.000 oppdrettslaks og hittil i år har 425.000 fisker rømt. Det er mer enn første halvår i fjor, og dobbelt så mye som en vanlig årsklasse av villaks.