— I år har det vært flere tilfeller med lokalt veldig store mengder nedbør på kort tid. Utgiftene til rydding og utbedring av veiene og til andre strakstiltak er blitt større enn det en normalt kan vente, opplyser samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp).

Ekstrautgiftene for å utbedre rasskader er beregnet til 14,6 millioner kroner, mens de ekstraordinære utgiftene etter flomskader er beregnet til 24,4 millioner kroner