Alle ungdommene ble arrestert for oppbevaring eller bruk av narkotika. 37 av ungdommene, som er i alderen fra 18 år og oppover, fikk bøter på mellom 2500 og 6000 kroner. Alle godtok bøtene, opplyser politiadjutant Kjell Sigve Haugland ved Ålesund politidistrikt til NTB.

Den siste ungdommen hadde 17 ecstasytabletter på seg, og dette er for mye til at forholdet kan gjøres opp med en bot. Han vil derfor bli siktet og få sin sak opp senere.

Haugland forteller at politiet hadde forberedt seg på festen ved å kalle inn ekstra mannskaper. Sammen med en jurist satt han på politikammeret og skrev ut bøter etter hvert som ungdommene ble innbrakt.

— Hadde vi hatt enda flere tjenestemenn på jobb, kunne vi innbrakt enda flere ungdommer, sier Haugland, som forteller at dette var første gang Hyperstate ble arrangert i Ålesund. Arrangementet samlet trolig mellom 800 og 1500 ungdommer.

(NTB)