Politiet i Oslo vil ikke utdype hva som ligger i formuleringen «knytter seg til drapshandlingen», men det er på det rene at den 38 år gamle mannen for første gang har forklart seg i dybden om drapet. Politiet mener det var han som drepte den spanske legen og dumpet ham i et skiområde i Sørkedalen i Oslo.

– Så langt er det ingen uoverensstemmelser mellom politiets sentrale opplysninger i saken og det siktede har forklart seg om, sier politioverbetjent Finn Abrahamsen til NTB.

Han svarer bekreftende på spørsmål om opplysningene 38-åringen har gitt i avhør styrker siktelsen mot ham. 38-åringen har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet.